Pacjentka zgłosiła się z problemem zbyt krótkich zębów oraz z wyraźnym pęknięciem na górnej jedynce. Po kompleksowej diagnostyce zadecydowano o wykonaniu licówek na zęby górne i dolne. W łuku górnym i dolnym od piątki do piątki zacementowano licówki pełnoceramiczne.

Pan Jędrzej zgłosił się do gabinetu w celu odbudowy startych zębów. Po konsultacji zaproponowano przebudowę zgryzu za pomocą licówek ceramicznych w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania aparatu żucia pacjenta.

Pacjentka zgłosiła się do lekarza z problemem złamanej jedynki górnej. Zadecydowano o usunięciu zęba i natychmiastowej implantacji. Wykonano uzupełnienie tymczasowe brakującego zęba na czas gojenia. Po pełnej diagnostyce zaplanowano kompleksowe leczenie. W pierwszej kolejności wdrożono leczenie ortodontyczne. Po zdjęciu aparatu stałego, oszlifowano zęby i wykonano licówki i korony pełnoceramiczne. Zostało również zakończone leczenie implantologiczne, wykonano koronę pełnoceramiczną.

Pacjent pojawił się w gabinecie w celu wymiany koron oraz uzupełnienia braków zębowych. Zastosowano leczenie chirurgiczno-implantologiczne.  Ostatecznie wykonano górną protezę ruchomą wspartą stabilnie na implantach, która umożliwia łatwe utrzymanie higieny oraz komfort użytkowania.

Pacjent zgłosił się ze startymi zębami w celu poprawy ich wyglądu. Metamorfozę uśmiechu zaplanowano poprzez wymodelowanie nowego kształtu zębów przy pomocy wosku na modelach diagnostycznych. Po akceptacji przez pacjenta projektu zadecydowano o odbudowie kompozytowej. W łuku górnym i dolnym wykonano licówki kompozytowe metodą bezpośrednią.

Pacjentka zgłosiła się w celu poprawy estetyki jej zębów. Wykonano odbudowę materiałem kompozytowym całego łuku dolnego, natomiast górne zęby w odcinku przednim pokryto licówkami pełnoceramicznymi.

Pacjent zgłosił się do gabinetu w celu wymiany mostu w odcinku przednim. Po konsultacji pacjent zdecydował o kompleksowym leczeniu. Przeprowadzono leczenie zachowawcze i endodontyczne. Wykonano zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej i odbudowy kości oraz implantacji. W łuku górnym i dolnym zacementowano korony pełnoceramiczne.

Pacjent posiadał rozległe ubytki w odcinku bocznym. Reszta uzębienia była w złym stanie. Wykonaliśmy kompleksowe leczenie obejmujące wszczepienie 4 implantów, na których zostały osadzone pojedyncze korony. Na pozostałych zębach założono korony pełnoceramiczne. Przedni odcinek dolnego łuku został odbudowany kompozytem.

Pacjentka zgłosiła się z chorobą okluzyjną oraz częstymi bólami głowy. Nie podobał jej się również wygląd jej zbyt krótkich zębów. Po kompleksowej diagnostyce zdecydowano o podniesieniu wysokości zgryzu za pomocą koron. W łuku górnym zacementowano korony i licówki pełnoceramiczne. W łuku dolnym, w odcinku bocznym wykonano korony pełnoceramiczne a w odcinku przednim licówki kompozytowe. Dzięki przeprowadzonemu leczeniu bóle głowy ustąpiły a pacjentka może się cieszyć pięknym uśmiechem.

Pacjent zgłosił się do gabinetu z mocno startymi zębami. Przeprowadzono leczenie protetyczne. Opracowano zęby zgodnie z zasadą maksymalnej oszczędności naturalnych tkanek zębów. Zacementowano licówki i korony pełnoceramiczne.

Pacjent zgłosił się w celu poprawy estetyki i uzupełnienia licznych braków zębowych. Po przeprowadzeniu leczenia endodentycznego i oszlifowaniu zębów zostały zacementowane korony pełnoceramiczne. Wdrożono leczenie wraz z odbudową kości. W odcinku przednim w łuku dolnym wykonano nadbudowę materiałem kompozytowym.

Pacjent trafił do gabinetu po urazie górnej jedynki. Zastosowano odbudowę kompozytową w celu uzupełnienia części złamanego zęba. 

Wdrożono leczenie implantologiczne. Pacjentowi wykonano w łuku dolnym i górnym korony i licówki na podbudowie z tlenku cyrkonu. W odcinku dolnym zęby przednie nadbudowano materiałem kompozytowym. 

Pacjent zgłosił się do gabinetu z problemem kwasowej erozji szkliwa. Zdecydowano o bezpośredniej odbudowie zniszczonych zębów licówkami pełnoceramicznymi bez ingerencji w tkanki zęba. Wykonano nadbudowę w łuku dolnym w odcinku przednim materiałem kompozytowym.

Pacjentka zgłosiła się w celu poprawy wyglądu swoich zębów aby zwiększyć swoją pewność siebie. Po kompleksowej diagnostyce przeprowadzono leczenie zachowawcze i endodontyczne. Następnie oszlifowano wszystkie zęby górne oraz zęby dolne boczne i zacementowano na nich korony pełnoceramiczne. Na zębach dolnych przednich wykonano licówki materiałem kompozytowym.

Pacjentka pojawiła się w gabinecie z uzębieniem szczątkowym. Pani Maria nie zdecydowała się na leczenie implantologiczne. Zaproponowano  leczenie kompromisowe jakim była proteza akrylowa łuku górnego i dolnego. 

 

Pacjent zgłosił się w celu poprawy estetyki  poprzebarwianych zębów górnych. W łuku górnym zacementowano korony i licówki pełnoceramiczne. W łuku dolnym wykonano nadbudowę kompozytową wszystkich zębów.

Pacjentka pojawiła się w gabinecie, ponieważ nie była zadowolona z koloru swoich zębów. Bez ingerencji protetycznej udało się spełnić oczekiwania pacjentki. Zastosowano preparat wybielający, który rozjaśnił uśmiech pacjentki o trzy tony.

Pacjentka zgłosiła się do gabinetu w celu poprawy estetyki uśmiechu protezami akrylowymi. Po konsultacji zadecydowano o odbudowie łuku górnego i dolnego za pomocą protezy akrylowej.

Pan Grzegorz z Kielc

przed

Pan Grzegorz z Kielc

po

Pacjent skierowany na leczenie endodontyczne z innego gabinetu z powodu skomplikowanej anatomii korzeni. Przeprowadzono leczenie przy użyciu miroskopu zabiegowego na jednej wizycie.

Cały łuk

przed

Cały łuk

po

Kompleksowe leczenie jednowizytowe leczenie zachowawcze. Efekt końcowy przedstawia stan po usunięciu próchnicy i wymianie nieszczelnych wypełnień na nowe.

Zostaw nam wiadomość

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat leczenia? Jesteś gotowy poznać naszych lekarzy i ekspertów stomatologii?

Wypełnij poniższy formularz i umów się na konsultacje!